• ⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱
  • استند رو میزی و دیواری تبلت و گوشی Rock
  • هماهنگی با سایز های مختلف تبلت و گوشی
  • بسیار کاربردی👌🏻👌🏻