• 🦢🦢🦢🦢🦢🦢🦢🦢🦢🦢🦢🦢🦢
  کیس برند Swarovski
 • شیشه ای براق با اکلیل های کار شده در داخل شیشه
 • بسیار زیبا
 • 📱iphone X max
  📱iphone X/Xs
  📱iphone 8 , 8p
  📱iphone 7 , 7p
  📱iphone 6 , 6p